Czym są media

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że media odgrywają w naszym życiu znaczącą rolę. To oczywiste, że ludzie korzystają z rożnych źródeł informacji, chcąc zaspokoić swój „głód informacyjny”. Warto zaznajomić się z definicją podręcznikową pojęcia mediów. Według „Słownika pojęć i kultury” media to po prostu nośniki informacji. Istnieje wiele rozgraniczeń i typów mediów. Najważniejszy z nich, to podział na media tradycyjne (książka i teatr), nowe (prasa, radio czy telewizja) oraz na media globalne np. telewizja satelitarna czy internet. Rozwój technologii informacyjnych umożliwił dotarcie przekazywanych treści do niemal wszystkich miejsc na świecie, przy tym systematycznie wypiera tradycyjne metody. Media nowe skutecznie wywołują nieustanne zmiany norm oraz mają wpływ na hierarchię wartości i wzory zachowań. W XXI wieku, w erze rewolucji techniczno – informacyjnej szkoła przestała być najważniejszym i jedynym edukatorem dzieci i młodzieży. Wszechstronny rozwój człowieka w dużej mierze zależy od wpływu na niego najpopularniejszych mediów, a więc telewizji, prasy, radia oraz internetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *