Ile mogą media?

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, jak ogromną silę mają w chwili obecnej media: tą samą osobę mogą wynieść na piedestał, albo kompletnie zmiażdżyć.  Przeciętnemu widzowi nawet przez myśl nie przechodzi, że do podawanych wiadomości jest w stanie się ustosunkować w taki sposób, w jaki reporter, czy dziennikarz sobie tego życzy. Uświadomienie sobie tego faktu,

Czym jest reklama?

Z reklamami spotykamy się na każdym kroki i niemal w każdej chwili. Gdzie byśmy się nie obejrzeli, tam coś jest reklamowane. Jest jeden podstawowy cel reklamy: dotrzeć w taki sposób do potencjalnego klienta, by zachęcić go do kupna reklamowanego towaru lub usługi. W obecnych czasach istnieje wiele firm, zajmujących się produkcją reklam. Mają one obszerną

Skąd mamy wiadomości?

Dzięki szerokiemu dostępowi do mediów, świadomość społeczna jest obecnie bardzo wysoka, a to dzięki temu, że ludzie mogą słyszeć, widzieć, czytać interesujące ich wiadomości. Informacje te podaje prasa, radio, telewizja oraz Internet. Oprócz suchych faktów, dotyczących konkretnego tematu, ludzie mogą skorzystać z opinii fachowców, specjalizujących się w danej dziedzinie, jak polityka, gospodarka, czy kultura. W

Świadomość społeczeństwa

Rozwój druku, radia, telewizji, Internetu oraz powszechność dostępu do tych mediów sprawił, że ogólna wiedza społeczeństwa wzrosła w ogromnym stopniu. Powszechny dostęp do wszelkiego rodzaju wiadomości sprawił, że ogólna świadomość w każdej dziedzinie życia jest bardzo wysoka. Doszło nawet do tego, że jest wielu zwolenników nauki poprzez Internet, zwłaszcza, że niektóre szkoły oferują tego typu

Wszechstronność Internetu.

Lata pięćdziesiąte ubiegłego stulecia to rozwój Internetu. Wystarczyło zaledwie pól wieku, by stal się on popularny, powszechny i miał wszechstronne zastosowanie. Internet jest doskonałym przekaźnikiem informacji. Dzięki niemu internauci mają dostęp do radia, telewizji, prasy i poczty. Internet potrafił skupić wszystkie media z zakresu kultury, sztuki, nauki, rozrywki oraz reklamy. Praktycznie, w Internecie można znaleźć

Rozwój telewizji.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić świat bez telewizji, która swój rozwój i popularność zawdzięcza także rewolucji przemysłowej, a jej początki sięgają XIX stulecia, a pierwsza audycja telewizyjna została wyemitowana w Polsce rok przed wybuchem I wojny światowej. Wojna przerwała pracę nad unowocześnieniem telewizji, a dalsze prace wznowiono w 1947 roku. I w tym przypadku trudno mówić,

Radio, jako media.

W dniu dzisiejszym nie do pomyślenia jest, aby nie mieć w domu radia, nie wspominając już o tym, że posiada je większość telefonów komórkowych, zatem dostęp do tego typu mediów jest niezwykle powszechny. Słuchacz ma do wyboru mnóstwo stacji radiowych, które nadają swoje audycje przez całą dobę, do tego mamy możliwość tematycznego wyboru stacji. I

Rozwój prasy

Pierwszym krokiem do rozwoju prasy drukowanej było wynalezienie czcionki drukarskiej. Był to milowy krok w piśmiennictwie i możliwości dotarcia d szerszej grupy społeczeństwa. Pozycje wydawane drukiem stały się tańsze, a co za tym idzie, bardziej i łatwiej dostępne. Pierwszą gazetę, jaka ukazała się w dużym, bo milionowym nakładzie, był francuski dziennik, wydany w 1890 roku.

Co dzieje się na świecie?

Każdy z nas, jeśli tylko chce, może bez problemu doskonale orientować się w sytuacji w kraju i na świecie. Działania wojenne, sukcesy i porażki gospodarcze, przewroty polityczne, zmiany nastrojów społecznych, to wszystko przekazują nam media, byśmy mogli mieć orientację o tym, co dzieje się wokół nas. Nie potrzeba już posyłać gońców z wiadomościami. Przekazanie niezbędnych

Reklama w Internecie.

Internet jest Skarbca wiedzy, informacji, kontaktów, a co za tym idzie, pojawiają się w nim reklamy i nikogo to nie dziwi. Tak, jak portale społecznościowe, strony tematyczne, komunikatory stały się nieodzowną jego częścią, tak musi się też znaleźć na reklamę: reklamuje się dosłownie wszystko: towary, usługi, nowe strony internetowe, nowe portale społecznościowe. Najbardziej popularną postacią